A művészi kovácsolással készült szerkezetek anyaga az alacsony széntartalmú vas, a lágy kovácsvas. Ez hajlítható, kalapálható hidegen is, melegen jól nyújtható, formálható, kovácsolható és tűzben hegeszthető. Iparművészeti jelentőségét könnyű formálhatóságával érte el.

A vas felhasználásának kezdetén a munkákhoz szükséges alapformákat, a rúdvasat, a lemezt a mester maga kovácsolta ki tömbökből. A 14. századtól kezdve vízikerék meghajtású lengőkalapácsokkal hámorok készítették, majd az ipari forradalom beköszöntével hengerművek gyártják e félkész termékeket: a hengerelt vasat, a mintás vasrudat, a profilvasat, stb. Az évszázadok során nemcsak az anyag előállításának módja változott, hanem a megmunkálása is. A vas felhasználásának kezdetétől a 19. század végéig a hegesztés tűzben történt. A 20. század elején a lánghegesztés forradalmasította a sok munkát igénylő tűzi hegesztést, majd pedig a teret hódító légkalapács már más technikát diktált a kovácsoltvas-művességnek; mindezek hatással voltak színvonalának, formájának fejlődésére.

Legegyszerűbb kovácsmunka a vágóval történő alakítást, irdalásnak nevezzük. A kovácsolás vas művészi formálásának alapja. Az izzásig felhevített vasat az üllőn kalapáccsal a kívánt formára alakítják, így lehet nyújtani, duzzasztani, hajlítani, csavarni, lapítani, domborítani, hegeszteni. Jelentős formálási mód a domborítás. Különféle díszítőelemek alakíthatók ki a vasrudak egymásra lapolásával, egymáson való átfűzésével, több rúdnak egy vagy több gyűrű által köteggé kapcsolásával. A kovácstűzi forrasztás két darab összeerősítésének ősi módja, de régtől használják a szegecselést is, amely az elemek perforálását és különféle szegekkel való egybefűzését jelenti. A szegeket ajtópántok, vakpántok felerősítésére is használják, és a szegfejek ritmikus sorai dekoratív hatást keltenek.

Lyukasztással és összefűzéssel is összeerősíthető elemek, ez a rács előállításának legszellemesebb formája. A román kor az egyszerű szegecselt laposvaskötéseket alkalmazza, a gótika az éles metszésű, hegyesszögű profilvaskötéseket ismeri, a reneszánsz a gömb-, ill. félgömbvas kötések mellett a hasított és szegecselt gyűrűs kötéseket használja. A barokk az akantuszleveles kötések sorát alkalmazza, a rokokóban ezt zsinórok és szalagok váltják fel, amit a XVI. Lajos-stílus is átvesz. Ez a stílus golyóskötése a klasszicizmusba is átnyúlik. A vas felületének díszítésére vonalakat vagy pontokat mélyítenek / poncolás/, a rudat gyakran megcsavarják, végeit csigásan meghajlítják, a díszes szerkezetekre rúdvasból, vagy lemezből figurális vagy ornamentális díszeket helyeznek.

Az ókorban vasból főleg szerszámokat, fegyvereket, használati tárgyakat készítettek. A 11. századra tehető a vas művészi felhasználásának kezdete, amikor bronzajtókat, ajtóvereteket a kovácsoltvas váltja fel. Ekkor válik a kézműiparnak ez az ága művészetté. A vas művészi megmunkálását kezdetben, a kolostorokban végezték. A középkor végén kialakul a lakatos mesterség három ága, a pléhmívesség, a fehérmívesség és a tisztított mívesség. A pléhmívesek: a zárat, lakatot, kulcsot, rácsot, a fehérmívesek: a buzogányokat és kengyeleket, a tisztított mívesek: a szekercéket, csákányokat. Az ajtóvasalások a művészi lakatosmunkák legrégebbi emlékei.

A román kori vasalás előbb egyszerű és főleg gyakorlati célt szolgál, formai fejlődése szorosan kapcsolódik az építészetben alkalmazott díszítőelemek fejlődéséhez. A román korban az ajtó felületét gyakran színes, festett bőrrel borítják. Ezen a felületen a vasalás még fokozottabban érvényesül és a bőrborítás egyben az ajtó felületét is védi az időjárás káros hatásai ellen. A román kor legfontosabb bútordarabja a láda. Vasalása teljesen megegyezik az ajtóvasalásokkal. A rácsok rajzai egyszerűek, keretekből, vagy függőleges rudakból állnak, közeiket sűrűn elhelyezett C vagy S alakú csigák töltik ki. A gótika vasművesei alkalmazzák először a hideg megmunkálásnak csaknem minden ma is ismert módszerét.

forrás: http://hirmagazin.sulinet.hu/

Itt lehet hozzászólni !